Skip to main content

Historia Huty


Historia naszej huty datuje się od roku 1872, kiedy to uruchomiono produkcję szkła optycznego, a w późniejszym czasie szkła opakowaniowego (butelki, słoje) i oświetleniowego. Przed II Wojną Światową Huta "Łużyce" była jedną z 13 hut działających na terenie miasta. 

Pieńsk był jednym z największych ośrodków przemysłu szklarskiego w Europie, powstałego na bazie istniejących pokładów polodowcowych piasków szklarskich, oraz zasobów drewna i węgla brunatnego. Huty zatrudniały w sumie około 4 000 pracowników.

Działania wojenne okresu II Wojny Światowej w znacznym stopniu zniszczyły Pieńsk, w tym również Hutę "Łużyce". Produkcję uruchomiono po odbudowie ze zniszczeń w 1949 roku. 

Do roku 1967 huta funkcjonowała jako samodzielne przedsiębiorstwo pod nazwą Huta Szkła "Łużyce", produkując głównie szkło opakowaniowe. Od 1 kwietnia 1967 roku wchodziła w skład przedsiębiorstwa zrzeszającego cztery huty pod nazwą "Pieńskie Huty Szkła". 

Aktualnie istniejąca spółka Pieńskie Huty Szkła "Łużyce" powstała w maju 1997 roku na bazie przekształcenia Pieńskich Hut Szkła.