Skip to main content

POLITYKA JAKOŚCI


Standardowe wymagania jakościowe wyrobów szklanych produkowanych przez PHS "Łużyce"

WADY SZKŁA I WYROBÓW SZKLANYCH

1. Ciała obce o średnicy do 1 mm nie mające wokół siebie rys i pęknięć dopuszczalna 1 sztuka na powierzchni 1 dm² *  
2. Ciała obce o średnicy powyżej 1 mm niedopuszczalne  
3. Pęcherze (pladry) o średnicy do 0,5 mm dopuszczalne rzadko rozrzucone  
4. Pęcherze do 1 mm dopuszczalne pojedyncze - nie tworzące skupisk  
5. Pęcherze o średnicy do 2 mm dopuszczalne 3 szt. na 1 dm² powierzchni  
6. Pęcherze pękające niedopuszczalne  
7. Pęcherze podłużne do 5 mm dopuszczalna 1 sztuka *  
8. Owalność, brak symetrii, wypukłość lub wklęsłość dopuszczalne w granicach tolerancji nie powodujące zniekształceń wyrobu
 
9. Zmarszczone powierzchnie, założone warstwy szkła
niedopuszczalne  
10. Falistość powierzchni dopuszczalna – mało widoczna  
11. Rysy i zadrapania dopuszczalne – mało widoczne*  
12. Szczerby na obrzeżu dopuszczalne 3 szt. o głębokości do 1,5 mm (dot. kloszy pod oprawą, gdzie szczerby są ukryte)
 
13. Smugi, pasy dopuszczalne niewidoczne z odległości do 1 metra  
14. Grubość ścian 2 – 4 mm  

jednak nie w miejscu mającym wpływ na efekt oświetlenia

Uzgodnienia innych niż powyższe wymagań jakościowych możliwe jest po odrębnych ustaleniach z Klientem, zaakceptowanych przez komórkę zajmującą się kontrolą jakości oraz Prezesa Zarządu.